• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - film - grafika

 

Obnova památníku v Šumné

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Obnova památníku v Šumné- grafika

Další opomíjenou památku na Mostecku se podaří již brzo obnovit díky společnému projektu Českojiřetínského spolku s Přáteli historie Litvínovska. Památník padlým kamarádům v I. světové válce zřídili členové tehdejšího sportovního spolku v Šumné. Ta je dnes součástí Litvínova. Finanční příspěvek Nadace Občanského fóra převzali organizátoři projektu den po státním svátku 17. listopadu v rezidenci velvyslance Spojených států v Praze. Americký velvyslanec v České republice je tradičním hostitelem slavnostního večera, během kterého nadace vyhlašuje výsledky grantového ročníku.

 

Stav: Projekt probíhá

Poslední aktualizace: 24.11.2015

Flájský plavební kanál

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Flájský plavební kanál - grafika - grafika

Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je svědectvím měřičského a stavitelského umu lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Proto se už několik let na obou stranách hranice uvažuje, co bude s touto památkou v budoucnu. V roce 2012 byl odstartován projekt částečné opravy a vybudování přeshraniční naučné stezky.

 

Stav: Projekt ukončen

Poslední aktualizace: 28.10.2013

Krušnohorské noviny

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Krušnohorské noviny - grafika

Krušnohorské noviny navazují na bývalé spolkové periodikum „Erzgebirgs-Zeitung“, vydávané od 15. května 1880 se zaměřením na Krušnohoří a České středohoří. Letos si tak připomínáme nejen 130 let od zprovoznění moldavské dráhy (18. května 1885), ale současně i 135 let od prvního vydání Krušnohorských novin (Erzgebirgs-Zeitung). Tehdejší Krušnohorské noviny vydával svaz krušnohorských spolků severozápadních Čech.

 

Stav: Projekt probíhá

Poslední aktualizace: 07.06.2015

 

Filmový cyklus - Flájský potok v proměnách času

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - film 2- grafika

Už od léta 2011 vzniká na Mostecku dokumentární film o historii a životě horských obcí Český Jiřetín a Fláje. Jeho pracovní verze byly představeny 17. května 2012 v Holzhau během srazu rodáků a 13. 10. 2012 v Českém Jiřetíně na setkání Valné hromady Českojiřetínského spolku. Po dokončení bude film nabídnut televizi. Natáčení realizuje mostecké studio Ponte records. Vznik filmu podpořil i Česko-německý fond budoucnosti.

 

Stav: Projekt ukončen

Poslední aktualizace: 09.11.2013

Flájský plavební kanál

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Flájský plavební kanál - grafika - grafika

Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je svědectvím měřičského a stavitelského umu lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Proto se už několik let na obou stranách hranice uvažuje, co bude s touto památkou v budoucnu. V roce 2012 byl odstartován projekt částečné opravy a vybudování přeshraniční naučné stezky.

 

Stav: Projekt ukončen

Poslední aktualizace: 28.10.2013

Poštovní známka pro Fláje

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Poštovní známka- grafika

Fláje a ostatní obce zaniklé v souvislosti s výstavbou přehrady připomene výplatní známka České pošty, která vyjde v květnu 2013 u příležitosti 50. výročí uvedení vodního díla Fláje do provozu. Českojiřetínský spolek podal Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR návrh na zařazení motivu vodního díla Fláje do Emisního plánu České pošty pro rok 2013. V roce 2013 totiž uplyne 50 let od uvedení vodního díla Fláje do provozu (1963). Na základě jednání s MPO ČR a Českou poštou byl náš návrh ve čtvrtek 12. 4. 2012 schválen. Vytvořením motivu známky byl pověřen pan RNDr. Adolf Absolon.

 

Stav: Projekt ukončen

Poslední aktualizace: 23.05.2013

Fláje – „genius loci“

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Fláje – „genius loci“ - grafika

Českojiřetínský spolek plánuje obnovit soubor posledních kamenných reliktů obce Fláje. Jedná se o sokl s motivem sv. Antonína Paduánského pocházející pravděpodobně z 18 století a dále základy kostela z 2. poloviny 17. století, které byly zakonzerovány při přesunu přesun kostela z Flájí do Českého Jiřetína v roce 1969. Ve středu 21. 11. 2012 převzali zástupci ČJS na velvyslanectví USA v Praze grant Nadace Občanského fóra. Nadace ocenila návrh horského domovského spolku na obnovu pískovcového soklu s reliéfem sv. Antonína Paduánského, který se nachází na břehu flájské přehradní nádrže. Obnova památky proběhne v rámci projektu "Téměř zmizelé Fláje", a to rukama akademického sochaře Bořivoje Raka z Mostu.

 

Stav: Projekt probíhá

Poslední aktualizace: 26.09.2014

Komunální aktivity v obci

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - Komunální aktivity v obci - grafika

Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín společenství občanů, kterým není lhostejný život v obci Český Jiřetín, jsou si vědomi potřeb obce a jejích obyvatel a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost obce, zejména přispívat svým občanským postojem, prací a znalostmi k rozvoji obce. V rámci poslání sdružení se jeho členové angažují v komunální sféře, a to v zájmu snahy o zajištění řádného hospodaření obce a řádného fungování obecní samosprávy.

 

Stav: Projekt probíhá

Poslední aktualizace: 06.01.2013

130 let Moldavské dráhy

Český Jiřetín - Georgendorf - Projekty - 130 let Moldavské dráhy - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery z Čech i Německa chce připomenout Moldavskou dráhu. Po úspěšné oslavě půlstoletí flájské přehrady, které byla v květnu svátkem nejen pro filatelisty, se sběratelé známek a příznivci Krušných hor budou možná těšit z další podobné akce. V roce 2015 uplyne 130 let od spojení Prahy se Saskem prostřednictvím moldavské železnice. Připomínku výročí ve formě česko-německé poštovní známky podporují města, obce i kraj. Pro nápad Českojiřetínského spolku se vyslovila také německá ambasáda v Praze.

 

Stav: Projekt probíhá

Poslední aktualizace: 22.11.2014

Výroční zpráva

Spolek - Výroční zpráva 2012 - grafikaČeský Jiřetín 2012 (zpráva o činnosti za období 2011/2012)

ISBN: 978-80-260-2725-6

zde ke stažení (7,9 MB)

 

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem