• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Plavební kanál

Plavební kanál

Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je svědectvím měřičského a stavitelského umu lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Proto se už několik let na obou stranách hranice uvažuje, co bude s touto památkou v budoucnu. V roce 2012 byl odstartován projekt částečné opravy a vybudování přeshraniční naučné stezky.

Kvůli zásahům člověka datujícím se už od konce 19. století ještě do nedávna hrozilo, že by tato technická památka mohla postupně zaniknout. Z Flájí do Českého Jiřetína je kanál z části ještě zachován. Jeho část zanikla stavbou vodního díla Fláje, další části byly zahrnuty zemědělci či lesníky na konci 19. a v průběhu 20. století. Na saské straně byly části kanálu využívány jako cesta, velké úseky byly ale také zasypány v zájmu zemědělského využití půdy. Na české straně se nedaleko původního historického vodopádu rozšiřuje nátrž hráze, která znemožňuje již několik let kanál využívat jako bezpečnou turistickou stezku.

Zdroj: H. Lohse, Projektmanagement Rechenberg-Bienenmühle

Zdroj: H. Lohse, Projektmanagement Rechenberg-Bienenmühle

Aby bylo zabráněno zkáze unikátního díla, je třeba provést jeho částečnou rekonstrukci, zviditelnění dřívějšího technického vybavení (zejména výpustí), zajištění přeshraniční průchodnosti koruny náspu jako turistické stezky – to jsou předpoklady pro využití památky pro cestovní ruch.

Díky kontaktům vedení Českojiřetínského spolku s německým domovským spolkem z Rechenbergu-Bienemühle a aktivitě místního revírníka byl v roce 2011 zprostředkován první kontakt mezi německou stranou a státním podnikem Lesy České republiky, vlastníkem většiny pozemků, na kterých se kanál na české straně nachází. V roce 2012 byl schválen projekt českých a německých partnerů z programu Cíl 3 / Ziel 3 Evropské unie.

 

Jaké jsou stěžejní úkoly projektu, který v létě 2011 odstartoval?

1) Kde je to možné, bude znovu zprůchodněna levá strana kanálu ve směru toku, která dříve sloužila jako cesta dělníkům na plavebním kanále. Zejména bude uvolněna od náletových dřevin.

Narušená hráz plavebního kanálu nad obcí Český Jiřetín doposud znemožňovala projít podél kanálu bezpečně a suchou nohou

Narušená hráz plavebního kanálu nad obcí Český Jiřetín doposud znemožňovala projít podél kanálu bezpečně a suchou nohou

2) Nad Českým Jiřetínem bude provedena oprava protržené hráze kanálu na úseku 2,8 km. Protržení vzniklo po bleskových povodních v letech 2002 a od té doby se neustále rozšiřuje. Oprava spočívá v obnově narušené hráze staticky bezpečnou konstrukcí.

3) V rámci projektu budou vystavěny dvě dřevěné lávky, které budou sloužit pro přístup pěších návštěvníků. První lávka bude umístěna přes Flájský potok v místech stávající turistické cesty. Ta nahradí dřívější, strženou lávku. Druhá lávka bude přes Bystrý potok v místě turistické stezky.

4) Úseky kanálu, které byly v důsledku zemědělské činnosti v průběhu let zaorány, budou vyznačeny jeřabinovým stromořadím, čímž může být velká část dnes chybějícího koryta vykompenzována.

5) Aby byla vytvořena možnost, jak přes stávající mezery v systému kanálu prezentovat turistům celý průběh tohoto technického díla (od jeho počátku až k jeho konci) bude v blízkosti Cämmerswalde, resp. obce Deutschgeorgenthal, zbudována vyhlídka, která umožní co možná nejlépe plavební kanál zhlédnout. Z lehce navýšeného místa budou moci být vidět české Fláje a německé Clausnitz, tj. dřívější začátek i konec Nového plavebního kanálu, včetně jeho průběhu v úbočích svahů.

6) Pro účely naučné stezky podél kanálu budou v krajině osazeny informační tabule a odpočívací místa. Na vzniku informačních tabulí spolupracuje Českojiřetínský spolek společně s Lesy ČR, s Oblastním muzeem v Mostě a s dalšími odborníky z Čech i Německa.

O realizaci projektu budeme průběžně informovat na webových stránkách:
http://www.flajsky-plavebni-kanal.eu.

První jednání česko-německého projektového týmu v Rechenbergu-Beinemühle se konalo dne 26. dubna 2012.

První jednání česko-německého projektového týmu v Rechenbergu-Beinemühle se konalo dne 26. dubna 2012.

Heinz Lohse, hlavní koordinátor projektu obnovy plavebního kanálu, ukazuje na místo nad přehradou Rauschenbach, kde vznikne nová vyhlídka. Kamenný násyp se zapuštěnou informační deskou by měl z tohoto místa ukazovat jak šipkami, tak údaji o vzdálenostech k vrcholům, obcím, přehradní nádrži a hradu, které se nacházejí v dohledu. Výhoda takového návrší spočívá vedle nízkých nákladů také v tom, že při sklonu 20 stupňů může být používán osobami, které z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou zdolávat vysoké rozhledny.

Heinz Lohse, hlavní koordinátor projektu obnovy plavebního kanálu, ukazuje na místo nad přehradou Rauschenbach, kde vznikne nová vyhlídka. Kamenný násyp se zapuštěnou informační deskou by měl z tohoto místa ukazovat jak šipkami, tak údaji o vzdálenostech k vrcholům, obcím, přehradní nádrži a hradu, které se nacházejí v dohledu. Výhoda takového návrší spočívá vedle nízkých nákladů také v tom, že při sklonu 20 stupňů může být používán osobami, které z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou zdolávat vysoké rozhledny.

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem