• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Poštovní známka pro Fláje

Poštovní známka pro Fláje

Fláje a ostatní obce zaniklé v souvislosti s výstavbou přehrady připomíná výplatní známka České pošty, která na podnět Českojiřetínského spolku vyšla 15. květnu 2013 u příležitosti 50. výročí dokončení vodního díla Fláje. Českojiřetínský spolek podal Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR návrh na zařazení motivu vodního díla Fláje do Emisního plánu České pošty pro rok 2013. Na základě jednání s MPO ČR a Českou poštou byl náš návrh ve čtvrtek 12. 4. 2012 schválen. Vytvořením motivu známky byl pověřen pan RNDr. Adolf Absolon spolu s rytcem Martinem Srbem. Známka vyšla 15. 5. 2013 a byla slavnostně "inaugurována" v Litvínově a na Flájích sérií akcí konaných s regionálními partnery ve dnech 17. - 23. 5. 2013.

Známka k půlstoletí přehrady Fláje byla slavnostně inaugurována 17.5.2013 v galerii Radniční sklípek v Litvínově. Za přítomností autorů byla známka požehnána litvínovským farářem J. M. can. Řehořem Černým vodou přivezenou pro tento účel přímo z Flájské přehrady.

Český Jiřetín - Georgendorf - Jubilejní poštovní známka Vodní dílo Fláje byla iniciována Českojiřetínským spolkem - grafika

Jubilejní poštovní známka
"Vodní dílo Fláje" byla iniciována Českojiřetínským spolkem.

Další den byl věnován prohlídce vnitřních prostor přehradní hráze pro širokou veřejnost. Přehradu i přes hustý ranní déšť navštívilo mezi 9. a 16. hodinou na sedm tisíc návštěníků.

Vodní dílo Fláje je unikátní v rámci celého bývalého Československa. Jedná se o pilířovou přehradu švýcarského typu Nötzli (ve které jsou mezi pilíři obrovské dutiny podobné lodím církevních chrámů). Přehrada je díky své unikátní konstrukci zařazena mezi kulturní památky České republiky.

Flájská známka vyšla v řadě „Technické památky ČR“. Její vytvoření bylo svěřeno panu RNDr. Adolfu Absolonovi a rytci Martinu Srbovi. Sběratelé poštovních známek z Mostecka i z celé ČR se dočkali zajímavé filatelistické rarity do svých sbírek, neboť známka byla vytištěna jednobarevným ocelotiskem. Tisk touto technikou je náročný technicky i časově; tento tisk nabízí pouze malé množství tiskáren po Evropě. Důvodem je preciznost, propracovanost a časová náročnost tisku. Tímto způsobem se poštovní ceniny tiskly naposledy za První republiky.

Od roku 1918, tedy od vzniku československé (později české) státní pošty je to poprvé, co byla vydána známka s motivem našeho regionu.

Známkový sešitek s 8 známkami a 4 různými kupóny - Česká pošta - 2013

Český Jiřetín - Georgendorf - Poštovní známka pro Fláje - grafika

Návrh Českojiřetínského spolku na vydání známky podpořil starosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček, ředitelka mosteckého muzea PhDr. Libuše Pokorná i samotná správa vodního díla, Povodí Ohře.

Kromě města Litvínov a Povodí Ohře byli partnery akce dále Společnost sběratelů celin s neoficiálním přítiskem, Klub filatelistů Litvínov, Česká pošta a v neposlední řadě Český porcelán Dubí - závod Royal Dux, který prezentoval Duchcov, jako bývalé okresní město zaniklých Flájí.

Český Jiřetín - Georgendorf - Poštovní známka pro Fláje - grafika

Partneři projektu:

Český Jiřetín - Georgendorf - Město Litvínov - grafika
Český Jiřetín - Georgendorf - Spolek - grafika
Český Jiřetín - Georgendorf - Povodí Ohře - grafika
Český Jiřetín - Georgendorf - Společnost sběratelů cenin s neoficiálním přítiskem - grafika
Český Jiřetín - Georgendorf - Česká pošta - grafika Český Jiřetín - Georgendorf - Český porcelán - závod Royal Dux Bohemia - grafika

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem