• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Fláje – „genius loci“

Fláje – „genius loci“

Českojiřetínský spolek už od roku 2012 plánuje obnovit soubor posledních kamenných reliktů obce Fláje (dříve Fleyh). Jedná se o sokl s motivem sv. Antonína Paduánského pocházející pravděpodobně z 18. století a dále základy kostela z 2. poloviny 17. století, které byly zakonzerovány při přesunu přesun kostela z Flájí do Českého Jiřetína v roce 1969. Jedná se o poslední upomínky na zaniklou obec. Ty mají zvláštní význam pro tamní rodáky, nad jejichž bývalými domy se dnes rozprostírá hladina flájské přehrady. ČJS stále sbírá prostředky na dofinancování projektu.

Ve středu 21. 11. 2012 převzali zástupci ČJS na velvyslanectví USA v Praze grant Nadace Občanského fóra. Nadace ocenila návrh horského domovského spolku na obnovu pískovcového soklu s reliéfem sv. Antonína Paduánského, který se nachází na břehu flájské přehradní nádrže. Obnova památky proběhla v rámci projektu "Téměř zmizelé Fláje", a to rukama akademického sochaře Bořivoje Raka z Mostu.

Pískovcový podstavec je jedním z posledních svědectví existence zaniklé obce Fláje. Sokl zůstal i po likvidaci obce na svém místě (u bývalé flájské školy, nedaleko základů dřevěného kostela přesunutého do Českého Jiřetína). Stejný motiv, postavu sv. Antonína Paduánského, nese přitom i zvon ve dřevěné zvonici na Klínech, jejíž obnovu podpořila stejná nadace před deseti lety.

Dar horskému domovskému spolku předala osobně paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady nadace.

Paní Dagmar Havlová uvedla: "Nadace Občanského fóra si velmi váží občanských iniciativ vedoucích k obnově drobných památek. V tomto nadačním programu nevěnujeme pozornost velkým památkám mezinárodního významu, které navštěvují zahraniční turisté a jejichž význam je tak cestovním ruchem postupně běžnému občanu odcizován. Všímáme si naopak památek malých, opomíjených, které vždy spoluvytvářely krásu naší krajiny a které jsou každodenní připomínkou sounáležitosti lidí s jejich vlastí".

Spolu s Českojiřetínským spolkem obdrželo grant na obnovu drobných opomíjených památky na dvě desítky občanských iniciativ z celé České republiky.

Projekt byl rozdělen do tří etap:

Urgentní etapa č. I byla zahájena v roce 2013, jakmile to dovolilo počasí. Jedná se o obnovou zvětrávajícího reliéfu na pískovcovém soklu a celkovou konzervací erodovaného kamene soklu.

Etapa č. II - replika sochy ztracené po roce 1945 ... Při komunikaci s rodáky se podařilo získat unikátní fotografii, která dokumentuje sokl se sochou sv. Jana Nepomuckého za začátku století. Fotografie sochy nebyla na české straně k dispozici. Dne 26. 9. 2014 se Českojiřetínský spolek dohodl s akademickým sochařem panem Bořivojem Rakem na vytvoření nové sochy českého světce, o stejné výšce sochy, avšak již v současném uměleckém pojetí.

Etapou č. III - setkání současných a bývalých obyvatel regionu. V současné době to již nemohou být obyvatelé Flájí, které již neexistují. Jsou to však obyvatelé Českého Jiřetína, bývalé flájské osady – dnes samostatné obce. Jsou to rovněž občané podkrušnohorského Litvínova. Litvínovští (už od 50. let minulého století, kdy býval Litvínov pro horské obce okresním městem) považují Fláje stále "za své".

Výchozí stav - sokl v roce 2000 a v roce 2011. Projekt podpořila nadace Občanského fóra udělením grantu.

Etapa č. I byla realizována obnovou reliéfu a celkovou konzervací erodovaného kamene soklu. Opravu soklu provedl akademický sochař pan Bořivoj Rak.

Etapa č. II - replika sochy ztracené po roce 1945 - byla zahájena - na tvorbě sochy se právě pracuje.

V pátek 15. května 2015 (v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého) se ve starých Flájích sešla asi stovka lidí. Členové Českojiřetínského spolku, rodáci z Flájí a Českého Jiřetína, společně se studenty německého jazyka Gymnázia TGM v Litvínově se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře účastnili svěcení obnovené sochy českého světce uprostřed původně německé vesnice. Socha svatého Jana Nepomuckého se tam vrátila po 70 letech. Díky podpoře mezivládního česko-německého fondu se téhož dne uskutečnilo také setkání rodáků a studentů, které bylo zasazeno do programu oslav 130. výročí moldavské dráhy. Přednášku k jubileu místní železnice spojující český Most a saský Freiberg, která měla podle předválečných plánů z roku 1914 pokračovat také do Flájí a Českého Jiřetína, pronesl zástupce rechenberského domovského spolku Heinz Lohse v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Odtud se pak čeští a němečtí účastníci odebrali na Fláje k slavnostnímu odhalení sochy. Při setkání se studenty nechyběla malířka Gerlinde Fritsch, autorka novodobých děl v dřevěném kostele v Českém Jiřetíně, či Dr. Manfred Fritsch, bývalý šéf Carl Zeiss AG Jena – světoznámé továrny na výrobu optiky a opto-elektroniky.

Český Jiřetín - Gerogendorf - Fláje – Nadace Občanského fóra - přechod na stránku

Projekt
Fláje – „genius loci“ podporuje Nadace Občanského fóra

Český Jiřetín - Georgendorf - ČNFB - přechod na stránku

Česko-německý fond budoucnosti podpořil zhotovení sochy a setkání litvínovské mládeže s rodáky z krušnohorských obcí Litvínovska.

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem