• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Historie >> Osobnosti >> Franz Martin Schindler

Franz Martin Schindler

Český Jiřetín - Georgendorf - Osobnosti - F. M. Schindler - grafika

F. M. Schindler, jehož pamětní desku lze dnes vidět ve dvoře Vídeňské univerzity.

Byl duchovní, morální teolog a politik.

* 25. ledna 1847 v Mackově, část obce Fláje
† 27. října 1922 ve Vídni

Pocházel ze selské rodiny. Svá studentská léta trávil v Bohosudově a v Mostě. V roce 1869 přijal kněžské svěcení a do roku 1874 byl duchovním v Čechách. Ve svých studiích pokračoval na císařsko-královském institutu vyššího vzdělávání „Frintaneum“ ve vídeňském Hofburgu. Od roku 1879 působil jako morální teolog, od roku 1884 pak jako církevní právník na vídeňské univerzitě, kde byl mezi lety 1888 a 1917 řádným profesorem. Jako křesťansko-sociální politik byl Schindler od roku 1907 do roku 1918 členem horní komory rakouského říšského parlamentu a od roku 1918 do roku 1922 konzultantem rakouského ministerstva školství.

Spolu s Alexandrem von Helfert, šlechticem pocházejícím rovněž z Čech, založil roku 1882 společnost „Leo-Gesellschaft“ pojmenovanou po papeži Lvu XIII. Tato společnost učenců pro vědu a umění pracovala až do roku 1938, kdy bylo Rakousko připojeno k tehdy nacistickému Německu.

Takto vypadal Mackov (součást Flájí) na přelomu 19. a 20. století, tedy v době života slavného rodáka F. M. Schindlera.

Český Jiřetín - Georgendorf - Osobnosti - F. M. Schindler - grafika

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem