• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> 130 let Moldavské dráhy

130 let Moldavské dráhy

Vyhodnocení soutěže proběhne v neděli 27. 12. 2015 při vánoční jízdě na Moldavu.

V roce 2015 uplyne 130 let od spojení Prahy se Saskem prostřednictvím moldavské dráhy. Česká pošta vydá dne 6. května 2015 příležitostnou poštovní známku v řadě Technické památky ČR. V sobotu 16. května 2015 bude tato známka slavnostně inaugurována.

Trať vybudovala společnost Pražsko-duchcovské dráhy, hlavním cílem bylo umožnit export uhlí do sousedního Saska. Úsek Most-Hrob byl otevřen 15. května 1877, úsek Hrob-Moldava v Krušných horách až 6. prosince 1884. Přeshraniční provoz do saského Freibergu započal 18. května 1885. Moldavská dráha, která byla v ČR vyhlášena technickou památkou, měla svůj význam i po přerušení mezinárodního provozu v roce 1945. Dráha zásobovala v 50. a 60. letech stavbu vodního díla Fláje.

Český Jiřetín - Georgendorf - J130 let Moldavské dráhy - grafika

Seznam stanic:

Most
Litvínov město
Louka u Litvínova
Lom u Mostu zastávka
Osek město
Horní Háj
Hrob
Střelná v Krušných horách
Dubí
Mikulov v Krušných horách
Mikulov-Nové Město
Moldava

FOTOSOUTĚŽ

Více informací o fotosoutěži naleznete zde.

Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout a ohodnotit zde.

Chystané akce:

6. 5. 2015 – Praha, hlavní pošta, vydání poštovní známky

16. 5. 2015 - Osek, Inaugurace poštovní známky

 

Českojiřetínský spolek, který vydání poštovní známky u příležitosti 130. výročí železniční tratě Most-Moldava v Krušných horách navrhl, a Klub přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava a Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V., které se této iniciativy od samého počátku účastnily, se společně s Přáteli historie Litvínovska, Společností sběratelů celin s neoficiálním přítiskem Svazu českých filatelistů a dalšími partnery dohodli na spolupráci při zajištění důstojného průběhu jubilejních oslav a dalších akcí spojených s výročím vzniku moldavské horské dráhy - technické kulturní památky, jejichž těžištěm je "Inaugurace poštovní známky České pošty ke 130. výročí propojení krušnohorské železnice se Saskem".

 

Archiv: zde.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje

Český Jiřetín - Georgendorf - Ústecký kraj - přechod na stránku

Partneři projektu:

Český Jiřetín - Georgendorf - Klub přátel krušnohorské železnice - přechod na stránku Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku
Český Jiřetín - Georgendorf - Klub přátel historie litvínovska - přechod na stránku
Český Jiřetín - Georgendorf - Společnost sběratelů cenin s neoficiálním přítiskem - přechod na stránku
Český Jiřetín - Georgendorf - Povodí Ohře - přechod na stránku

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem