• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> 130 let Moldavské dráhy >> ARCHIV - 130 let Moldavské dráhy

ARCHIV - 130 let Moldavské dráhy

Českojiřetínský spolek s partnery z Čech i Německa chce připomenout Moldavskou dráhu. Po úspěšné oslavě půlstoletí flájské přehrady, které byla v květnu svátkem nejen pro filatelisty, se sběratelé známek a příznivci Krušných hor budou možná těšit z další podobné akce. V roce 2015 uplyne 130 let od spojení Prahy se Saskem prostřednictvím moldavské železnice. Připomínku výročí ve formě česko-německé poštovní známky podporují města, obce i kraj. Pro nápad Českojiřetínského spolku se vyslovila také německá ambasáda v Praze.

Domovské spolky Český Jiřetín (Českojiřetínský spolek) a Rechenberg-Bienenmühle (Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.), společně s Klubem přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava iniciovaly v srpnu návrh na společné česko-německé vydání poštovní známky k 130. výročí propojení moldavské dráhy se Saskem. Ta by měla připomenout vznik nadregionální trasy mezi Středním Saskem a Prahou v roce 1885.

Český Jiřetín - Georgendorf - J130 let Moldavské dráhy - grafika

Moldavská dráha oslaví v roce 2015 výročí 130 let propojení se Saskem.

Moldavská dráha, která byla v ČR vyhlášena technickou památkou, měla svůj význam i po přerušení mezinárodního provozu v roce 1945. Dráha zásobovala v 50. a 60. letech stavbu vodního díla Fláje. Flájskou přehradu si letos připomněla také Česká pošta u příležitosti 50. výročí dokončení této technicky unikátní stavby. Moldavská dráha je mj. také úzce spojena s ukončením plavby dřeva na nejstarším plavebním kanálu v Čechách (vedoucím z českých Flájí do saského Clausnitz) - to je také hlavním motivem pro iniciátory této akce, kteří nedávno uspěli v projektu zřízení přeshraniční stezky "Nový plavební kanál Fláje - Clausnitz" (viz také: http://www.flajsky-plavebni-kanal.eu).

Kdyby se podařilo prosadit téma moldavské dráhy do společné emise České a Německé pošty, považovali bychom to za zajímavý prostředek nadnárodní propagace nejen samotné železniční trasy, ale i měst a obcí ležících kolem ní, jakož i celého našeho regionu. Akce u příležitosti inaugurace poštovní známky k 50 letům Flájí pořádané letos v květnu společně s Městem Litvínov přilákaly na 7000 návštěvníků. Věříme, že bychom společnými silami dokázali přitáhnout významný počet návštěvníků i na analogickou akci spojenou s moldavskou dráhou. Od projektu si slibujeme nejen jednorázovou návštěvnost dráhy, ale především také větší pozornost, která této kulturní památce náleží co do údržby a možná i případného budoucího rozvoje.

Návrh již registruje české Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož kompetenci je rozhodnutí o tématech pro známky České pošty.

Stejný návrh byl zaslán německému Ministerstvu financí v Berlíně, které má stejnou kompetenci pro schvalování poštovních známek v Německu.

Na trase dráhy z Mostu až do Moldavy nechybí k dnešnímu dni ani jedna obec, která by záměru nevyjádřila svou oficiální podporu. Kromě měst a obcí podél trasy došly také podpůrné dopisy od dalších měst a obcí v regionu, jako jsou Duchcov či Lahošť. Podpůrné dopisy začaly docházet i od jednotlivých občanů z regionu. Nechybí ani podpora od vedení ústeckého Krajského úřadu.

Na německé straně se pro záměr mezi prvními vyslovila města Rechenberg a Mulda. Začátkem měsíce září 2013 obdržel Českojiřetínský spolek rovněž vyjádření podpory ze strany velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Moldavská dráha, jako tehdy nová dopravní cesta pro dodávky paliva z Čech do průmyslového Freibergu, je mj. vyústěním nového dokumentu „Flájský plavební kanál – Česko-německá škola v přírodě“. Premiéru filmu zhlédli studenti litvínovského Gymnázia TGM - společně s žáky gymnázia z partnerského města Olbernhau ve středu 18. září 2013 v chatě Emeran na Klínech. Dokument bude sloužit pro společnou výuku vlastivědy i německého jazyka.

Více o projektu zde.

Poslední aktualizace: 15.09.2013

Partneři projektu:

Český Jiřetín - Georgendorf - Klub přátel krušnohorské železnice -přechod na stránku Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem