• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Plavební kanál >> Česko-německá škola v přírodě

Česko-německá škola v přírodě

Nejstarší plavební kanál v Čechách, vedoucí z Flájí na Litvínovsku do německého Clausnitz, se stal skutečnou "česko-německou školou v přírodě". Školy z Čech i Saska navštěvují naučnou stezku na hřebenech Krušných hor, žáci zde plní znalostní úkoly, na ty se připravují sledováním filmového dokumentu v češtině a němčině.

Český Jiřetín - Georgendorf - Filmový cyklus - Česko německá škola v přírodě - grafika

Českojiřetínský spolek vydal k filmu o flájském plavebním kanálu učební texty pro školy, které slouží jako pomůcka pro výuku německého jazyka.

V roce 2013 byl mosteckým studii Ponte records a MS Production vytvořen dvojjazyčný dokumentární film "Plavební kanál Fláje - Clausnitz". Iniciátory byly Českojiřetínský spolek a Domovský historický spolek Rechenberg-Bienenmühle. Oba spolky současně daly podnět ke zřízení přeshraniční naučné stezky podél Flájského plavebního kanálu a zajistily tak i částečnou opravu tohoto mistrovského díla techniků ze 17. století. Díky tomu se nejstarší plavební kanál v Čechách mohl stát skutečnou "česko-německou školou v přírodě".

Předmětem projektu "Plavební kanál Fláje - Clausnitz - Česko-německá škola v přírodě" domovských spolků a z Českého Jiřetína z Rechenbergu-Bienemühle je podpora výuky vlastivědy a německého jazyka. Plavební kanál se stal oblíbeným výletním místem pro české i saské školy, a příležitostí pro setkávání české a německé mládeže. Pilotní setkání studentů Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, společně s žáky partnerského gymnázia v německém Olbernhau se konalo 18. září 2013. Společná túra žáků z obou zemí po české části plavebního kanálu byla tehdy spojena s premiérou filmového dokumentu v hotelu Emeran Klíny.

Projekt s podtitulem „česko-německá škola v přírodě“ se úspěšně rozběhl a na pilotní setkání škol ze září 2013 navazují od roku 2014 další podobné akce. Kanál jen v roce 2014 navštívilo několik set žáků a studentů škol z Ústeckého kraje i Saska. Jejich návštěva následuje vždy po zhlédnutí filmového dokumentu, který je školám ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje distribuován. Žáci se při túře po unikátním plavebním kanálu nevěnují jen krásám krajiny, ale hledají též na informačních tabulích odpovědi na otázky spojené s technikou stavby plavebního kanálu a se zpracováním dřeva. Kromě vlastivědy a německého jazyka je tak podporováno technické vzdělávání žáků.

Standardizované exkurze, pořádané ve spolupráci Českojiřetínského spolku a Krajského úřadu v Ústí nad Labem obsahují také exkurzi ve výrobně hraček (opět v návaznosti na tradiční zpracování dřeva v Krušných horách) a návštěvu jediného dřevěného kostela v Českém Jiřetíně.

Více o plavebním kanálu na stránkách: http://www.flajsky-plavebni-kanal.eu

Projekt ve spolupráci s krajským úřadem v Ústí
nad Labem

Český Jiřetín - Georgendorf - Ústecký kraj - přechod na stránku

a firmou NBW s.r.o. dřevovýroba

Český Jiřetín - Georgendorf - NBW s.r.o. dřevovýroba - přechod na stránku

Partneři projektu:

Český Jiřetín - Georgendorf - Spolek - grafika
Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku Český Jiřetín - Georgendorf - Cíl 3/Ziel 3 - přechod na stránku Český Jiřetín - Georgendorf - Gymnázium Litvínov - přechod na stránku
Gymnázium T.G. Masaryka Litvínov
Český Jiřetín - Georgendorf - Gymnázium Olbernhau - přechod na stránku
Gymnasium Olbernhau

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem