• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Obnova památníku v Šumné

Obnova památníku v Šumné

Další opomíjenou památku na Mostecku se podaří již brzo obnovit díky společnému projektu Českojiřetínského spolku s Přáteli historie Litvínovska. Památník padlým kamarádům v I. světové válce zřídili členové tehdejšího sportovního spolku v Šumné. Ta je dnes součástí Litvínova.

 

21.07.2017

Český Jiřetín - Georgendorf - Pozvánka - odhalení obnoveného památníku - Šumná, 05. srpna 2017 - grafika

 

23.11.2015
Ve středu 21. 11. 2015 převzali zástupci ČJS na velvyslanectví USA v Praze grant Nadace Občanského fóra. Nadace ocenila návrh horského domovského spolku na obnovu pískovcového soklu s reliéfem sv. Antonína Paduánského, který se nachází na břehu flájské přehradní nádrže. Obnova památky proběhla v rámci projektu "Téměř zmizelé Fláje", a to rukama akademického sochaře Bořivoje Raka z Mostu.

Český Jiřetín - Georgendorf - Velvyslanec USA v Praze Andrew Schapiro předává grant Nadace OF zástupcům Českojiřetínského spolku a Přátel historie Litvínovska - grafika

Velvyslanec USA v Praze Andrew Schapiro předává grant Nadace OF zástupcům Českojiřetínského spolku a Přátel historie Litvínovska, které zastupovali Jan Setvák a Vlasta Pourová. Finanční částka bude použita na obnovu památníku obětem I. světové války v Litvínově-Šumné.

(autor fotografie: Miroslav Mertl)

Finanční příspěvek Nadace Občanského fóra převzali organizátoři projektu den po státním svátku 17. listopadu v rezidenci velvyslance Spojených států v Praze. Americký velvyslanec v České republice je tradičním hostitelem slavnostního večera, během kterého nadace vyhlašuje výsledky grantového ročníku.

Slavnostního aktu se letos zúčastnilo na šedesát zástupců spolků a dalších organizací z celé republiky. Úspěšní žadatelé přebírali finanční granty z rukou předsedkyně správní rady Nadace OF Dagmar Havlové a velvyslance USA v Praze Andrewa Schapiro.

Českojiřetínský spolek, který letos například zajistil obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého na Flájích, pomohl Přátelům historie Litvínovska zpracovat projektový záměr. Na jeho základě nadace poskytla zhruba polovinu nákladů plánovaných na rekonstrukci. Na neutěšený stav památníku v Šumné upozornil správce webových stránek Historie Litvínovska Josef Čtvrníček, který navrhl jeho záchranu.

V současnosti zbytek památníku - žulový obelisk - najdeme v Šumné u domu č. p. 16, nedaleko Skalního sklepa.

Nadace Občanského fóra již 19 let podporuje kulturní dědictví s důrazem na opomíjené památky. Byla založena v květnu 1990 jako jedna z prvních nevládních neziskových organizací v Československu. Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a počáteční finance. Přestože Občanské fórum už zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje nadále, její činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí. Jako nezávislý subjekt podporuje pouze dobročinné aktivity.

Prvním projektem oceněným správní radou Nadace Občanského fóra na Mostecku byla obnova zvonice na Klínech v roce 1999, na které se podíleli členové dnešního Českojiřetínského spolku. Při předávání grantu prohlásil tehdejší velvyslanec USA John Shattuck, že mu oceněný projekt připomíná zvuky zvonů v horách Vermontu.

Český Jiřetín - Georgendorf - Nadace Občanského fóra - přechod na stránku

Projekt podporuje Nadace Občanského fóra

Český Jiřetín - Georgendorf - Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - přechod na stránku Český Jiřetín - Společně pro Českou republiku a Sasko - přechod na stránku Český Jiřetín - Euroregion Krušnohoří- Erzgebirge - přechod na stránku

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem