• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Projekty >> Šumná má opět svůj památník padlým rodákům

Šumná má opět svůj památník padlým rodákům

V Šumné se po jednadevadesáti letech opět sešli lidé u pomníku obětí I. světové války. Kámen s pamětní deskou naproti hostinci Skalní slep byl na památku devíti padlých z Šumné a okolí poprvé slavnostně odhalen 29. srpna 1926. Po dvou desítkách let byl však zdevastován. Svého obnovení se letos dočkal díky Českojiřetínskému spolku.

Český Jiřetín - Georgendorf - Šumná má opět svůj památník padlým rodákům - banner - grafika

Myšlenka na obnovu šumenského pomníku vznikla mezi Přáteli historie Litvínovska. O vznik a význam kamenného monolitu na Šumné se zajímali badatelé Josef Čtvrtníček a Pavel Aulický už v roce 2011. V archivních pramenech se jim podařilo dohledat fotografii kovové pamětní desky, která připomínala devět obětí I. světové války z Šumné, Horní Vsi a Písečné, načež se začali zaobírat myšlenkou na obnovu této památky. V roce 2015 se iniciátoři obrátili na Českojiřetínský spolek, který se na Litvínovsku postaral o obnovu už několika opomíjených památek.

Český Jiřetín - Georgendorf - Šumná má opět svůj památník padlým rodákům - foto 1 - grafika

Zajištění prostředků na obnovu pamětní desky pro Šumnou si kvůli výši rozpočtu vyžádalo delší dobu. Nakonec se však díky spolupráci Českojiřetínského spolku s Domovským spolkem Rechenberg-Bienenmühle podařilo k dřívější finanční podpoře Nadace OF ve výši asi jedné třetiny nákladů získat další prostředky, tentokrát z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento přeshraniční fond spravuje Euroregion Krušnohoří. Na jaře tak mohla umělecká slévárna H V H, spol. s r. o. začít s výrobou repliky pamětní desky, při které byl podle fotografií zrekonstruován i typ písma použitého v roce 1926. Dokončená deska byla v Šumné osazena den před symbolickým znovuodhalením.

Tak jako před necelým stoletím se v Šumné i tentokrát, v sobotu 5. srpna 2017, sešlo mnoho místních i „přespolních“ občanů z Čech i z Německa. Mezi více než stovkou účastníků nechyběli členové českých i německých spolků, které byly projektovými partnery. Nechyběli ani němečtí rodáci z Litvínovska a Mostecka. Jeden z nich s dojetím našel na obnovené pamětní desce jméno svého příbuzného. O stylový hudební doprovod se postarala dechová hudba Pichlovanka. Za město Litvínov pozdravil všechny přítomné místostarosta a šumenský rodák Milan Šťovíček. Ten mimo jiné poděkoval i manželům Bílkovým, majitelům pozemku, na kterém pomník stojí, za jejich práci na zkrášlení tváře obce. Obnovený památník posvětil mariánskoradčický farář P. Philipp Irmer, který v úvodu uvedl, že památník je trvalou připomínkou zbytečnosti ztrát mladých lidských životů při válečných konfliktech.

Český Jiřetín - Georgendorf - Šumná má opět svůj památník padlým rodákům - foto 2 - grafika

Turnerské tělocvičné hnutí, které památník na Šumné v roce 1926 vybudovalo, připomíná i drobná česko-německá brožura. Turneři se do historie Litvínova mimo jiné zapsali vybudováním spolkového domu, který je dnes známý jako „Benar“ či „Docela velké divadlo“.

Pilotní setkání německých rodáků s členy místních vlastivědných spolků z obou stran hranice pak pokračovalo ve Schole Humanitas při předpremiéře německé verze dokumentárního filmu Českojiřetínského spolku o Moldavské železnici. Při rozloučení na litvínovském zámku zazněly skladby teplické šansoniérky Hedy Trejtnarové.

Dobrá zpráva pro všechny, kdo nestihli při jarním turné zhlédnout film o Moldavské dráze: Česká verze filmu bude promítána opět ve středu 11. října 2017 v litvínovské Citadele, nová německá verze pak 29. září 2017 v Rechenbergu-Bienenmühle. Jak v Rechenbergu, tak v Litvínově chystají tvůrci po promítání filmu besedy s diváky. Dokument o slavné dráze mezi Mostem a Moldavou, zhlédlo již několik tisíc zájemců v kinech napříč Ústeckým krajem.

Český Jiřetín - Georgendorf - Šumná má opět svůj památník padlým rodákům - foto 3 - grafika

Obnova byla zajištěna Českojiřetínským spolkem a Domovským spolkem Rechenberg-Bienenmühle – s finanční podporu Nadace OF a Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, který spravuje Euroregion Krušnohoří.

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem