• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Historie >> Obce

Obce

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - grafika

 

Český Jiřetín

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Český Jiřetín - grafika

Český Jiřetín (německy Georgendorf). O Českém Jiřetíně se po léta traduje, že jej v roce 1592 založil Jiří z Lobkovic. Badatel Roland Neuber ale už řadu let upozorňuje na to, že rok 1592 je jako rok založení obce již historicky neudržitelný. Most u soutoku Flájského potoka s Rauschenbachem, který Němci nazývají „Haasenbrücke“ neznamená pro většinu současných obyvatel Českého Jiřetína nic víc, než prosté překlenutí vodního toku směrem do Německa, kudy nesměli ani Češi, ani Němci po několik desítek let, až do nedávné doby, hranice volně přecházet...

Poslední aktualizace: 14.01.2013

Fláje

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Fláje - grafika

Fláje (německy Fleyh) je název částečně zaniklé obce v Krušných horách v okrese Most v Ústeckém kraji. Dnes se jedná o místní část obce Český Jiřetín. Nacházela se v nadmořské výšce 745 metrů při Flájském potoce, zhruba 5,5 km jihovýchodně od Českého Jiřetína. Obec byla zbořena a zaplavena v letech 1956-1960 při výstavbě Flájské přehrady. Zbytky základů některých staveb jsou viditelné na jejím severovýchodním břehu. Dnes je zbytek zástavby situován severně od přehradní hráze.

Poslední aktualizace: 15.01.2013

Mackov

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Fláje - grafika

Mackov (německy Motzdorf nebo Matzdorf) byl součástí obce Fláje na hřebeni Krušných hor. Nacházel se mezi obcí Fláje, Oldříš a Vilejšov. V 19. století zde žilo 341 německých katolíků. Obec byla součástí panství Duchcov. Hlavní obživou obyvatelstva byl chov dobytka, pěstování brambor a zelí a výroba šindelů.

Poslední aktualizace: 15.01.2013

Pastviny

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Pastviny - grafika

Pastviny (německy Grünwald) byly součástí obce Fláje na hřebeni Krušných hor. Nacházely se mezi v blízkosti tzv. Žebráckého rohu. Lidově se tato oblast označovala též jako Keil (něm. klín), což souviselo s pronikáním (nekontrolovaným osidlováním) saského obyvatelstva na české území v době raného novověku. Oblasti, o které se takto vedly mezi českou a saskou vrchností spory, se nazývaly "Kriegsstück"(volně přeloženo jako "sporná území").

Poslední aktualizace: 15.01.2013

Vilejšov

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Vilejšov - grafika

Vilejšov nebo také Nová Ves (německy Willersdorf nebo také Neudörfl) je bývalá osada patřící k Flájím. Nachází se asi 4 km severně od Dlouhé Louky (Langewiese) na horním toku Flájského potoky (Flöhy). Vilejšovem prochází silnice z Dlouhé Louky do Mackova a Flájí. Existence Vilejšova má být doložena už v 16. století. Osada vznikla na starší cestě mezi Osekem a Rechenbergem.

Poslední aktualizace: 15.01.2013

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem